Professionel kontorrengøring

Har du som mange andre virksomheder behov for rengøring af jeres kontorer og dertilhørende fællesområder, så er der en række elementer, som er vigtige at tage i betragtning.

Kontorrengøring handler om, at jeres lokaler skal være pæne og præsentable. Dette er selvsagt rigtig vigtigt, og det er i høj grad af afgørende betydning, at jeres rengøringsleverandør har indsigt i eksempelvis smittefarer og kilder til dette. Det har vi hos serviceU.

Mennesker rører sig selv i ansigtet dagligt cirka 3.000 gange, ja 3.000! Undersøgelser viser, at telefonen er den mest smitsomme kilde med cirka 3.895 bakterier per kvadratcentimer, tastaturet med 510 og computermusen med 260. Gennemsnitligt lever der 3.249 bakterier på et skrivebord. Ingen virksomheder ønsker et højt sygefravær, ej heller personalet. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at vælge en serviceleverandør, som har erfaring og fokus på at sikre et højt hygiejneniveau.

Kontorrengøring handler om at skabe et positivt og trygt arbejdsmiljø for sine medarbejdere, da det er bevist, at netop dette er med til at styrke effektivitet, produktivitet og arbejdsglæde. Der er dermed kroner at tjene, ved at sørge for at jeres medarbejdere møder ind til et rent og rart miljø på arbejdspladsen.

Hvordan vurderer vi behovet for rengøring?

Mange virksomheder har allerede en formodning om, hvilke behov de har. Vores opgave som servicevirksomhed er at finde frem til, om det nuværende udgangspunkt er tilstrækkeligt. Når vi udarbejder et tilbud, er der flere parametre, vi kigger på.

Det er for eksempel relevant at vide, hvor mange medarbejdere der er i jeres virksomhed, hvor høj belastningen er på toiletfaciliteter, kantine og fællesarealer. Jo oftere toiletter bliver benyttet inden næste rengøring, desto højere er smittefaren. Dermed er det afgørende, hvornår rengøringen finder sted og hvor ofte, da man allerede her kan undgå en stor del af negative konsekvenser ved mangelfuld rengøring.